brand-image

Passport:

Social
Name: Austigard Arkitektur Admin
Date of Birth / Joined: 2018-03-15
Gender: male
Occupation: PR
Expertise PR   
Website http://www.austigard.eu
Address Arbeidersamfunnets plass 1, 0181, Oslo, Norway

Austigard Arkitektur Admin

PR
  OsloOsloNorway


About:

lle prosjekter starter opp med en grundig gjennomgang av lovverket som gir rammene for byggesaken, og gjennom hele prosjekteringen finleser vi alt relevant lovverk. Vi gjør også presise oppmålinger av tomt og eksisterende bygninger.Vi baserer oss på faktisk kunnskap, og ikke på hukommelse og antakelser.

Med dette presise utgangspunktet gjør vi grundige mulighetsstudier basert på oppdragsgivers ønsker for prosjektet. På grunn av det grundige forarbeidet, vil vi på et tidlig tidspunktet ha kontroll på om løsningene er teknisk og økonomisk gjennomførbare eller ikke.

Austigard Arkitektur AS ble startet 2013, men bygger videre på Austigard Arkitektur som har eksistert siden 2006, samt innehaver Tor Olav Austigards mange års erfaring som prosjektleder i bransjen.

Work Experience:

Company Occupation From To Working as Currently work
Austigard Arkitektur PR 2008 Present Employee Yes

Following: